You Are Here: Home » Posts tagged "హరిచరణ్"

ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే-కళ్లలో స్వర్గం నువ్వే

పల్లవి : Oh baby ohh baby ohh baby ohh baby you are so sexy Oh baby ohh baby ohh baby ohh baby your give touch me కళ్లలో స్వర్గం నువ్వే గుండెలో నరకం నువ్వే మాటలో మధురం నువ్వే గొంతులో గరళం నువ్వే నా ప్రేమగాథ నువ్వే ఓ చెలియ చెలియా ప్రియమైన బాధ నువ్వే నా ప్రేమజోల నువ్వే ఓ సఖియ సఖియా మదిలోన జ్వాల నువ్వే చరణం : 1 పువ్వై పువ్వై పరిమళించినావే ముళ్లై ముళ్లై మనసు కోసినావే మెరుపై మెరుపై వెలుగు పంచినావే పిడుగై పిడుగై ...

Read more

బాడీగార్డ్ (2012)- జియాజలే…

పల్లవి : జియాజలే... జిల్ జిలె కైసే జలే (2) ఏమో ఏమో ఏమో ఎందుకనీ ప్రేమించానిన్నెందుకనీ తెలిసేలోపే ప్రేమించానే ఏమో ఏమో నీదే రూపమని అడిగే నా కనుపాపలని నీ కలలో మైమరిపించాయే వేరే ధ్యాసే లేదే... వేరే ఆశే లేదే పంచప్రాణాలన్నీ చెలియా నీవే మనస్సనే సరస్సును కవ్వించింది నువ్వే తీరానికై తపించిన తరంగాన్ని నేనే జియా జలే.. జిల్ జిలె కైసే జలే (4) ॥ఏమో॥ చరణం : 1 ప్రేమంటే కన్నుల్లో పుడుతుందా గుండెల్లో జేగంట కొడుతుందా ఎలా మొదలౌ ...

Read more

పంజా (2011)- ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా

పల్లవి : ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా నాలో కళ చూపేదెలా ఎడారిలో గోదారిలా నాలో అల ఆపేదెలా ఈ మాయని నమ్మేది ఎలా ఈ మాటని చెప్పేదెలా నీ పరిచయంలోన పొందా జన్మ మరల...॥ఎలా॥ చరణం : నిన్నలోని నిమిషమైనా గురుతురాదే ఈ క్షణం నీటిలోని సంబరాన ఉరకలేసే జీవనం ఈ స్నేహమే వరం ఈ భావమే నిజం ఇది తెలుపబోతే భాష చాల్లేదెలా... నా భాషలోన తియ్యందనం నా బాటలోన పచ్చందనం పసిపాపలాగ నవ్వే గుణం నీవల్లే నీవల్లే వెలిగింది నా నీడ నీ నీడలోనే చేరాలనీ నూరేళ్ల పయనాల ...

Read more

సోలో (2011)- నా ప్రేమ కథకు నేనే కదా విలను

పల్లవి : నా ప్రేమ కథకు నేనే కదా విలను నా రాత నాది తప్పు ఎవరిదననూ ॥ప్రేమ॥ అరె... గుండె తీసి దానమిచ్చినాను ప్రేమ కర్ణుడల్లె పొంగిపోయాను కనరాని గాయమై పోను పోను కన్నీటి తడిని లోన దాచినాను ఏమి చెప్పను మామా అరె ఎంతని చెప్పను మామా ఆడి తప్పని ప్రేమ ఇది గాడి తప్పిన ప్రేమ విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ! గొంతు దిగని గరళమేరా ప్రేమ! ॥ చరణం : 1 కన్ను నాదే వేలు నాదే చిటికెలోనె చీకటాయె జీవితం వాడిపోదే వీడిపోదే ముల్లులాగ గిల్లుతుంద ...

Read more

నాపేరు శివ (2011)- వెన్నెల చేతపట్టి తేనా పిండి బొమ్మ చేసి ఈనా

పల్లవి : వెన్నెల చేతపట్టి తేనా పిండి బొమ్మ చేసి ఈనా ఓహో ఆటలాడుదాం పాటపాడుదాం చంద్రవంక పైన ॥ నింగికి వెయ్యి నిచ్చెనలు మేఘము చెయ్యి మాలికలు వెల్‌కమ్ కడదాం చెలిమితో పై మెట్లు (2)॥ చరణం : 1 రేయి చూసి బెదురేలా వేదనెంతో పడనేలా చీకటి లేక ఈ లోకాన జాబిలి అందం తెలిసేనా కలలు నమ్ముకోనేలా కరుగు వేళ వగపేలా కలలో పూచే పూవులు అన్నీ చేతిలో మిలమిల మెరిసేనా ఆ నింగికి మల్లే ఓ బంధం మబ్బులు కమ్మిన ఎద మౌనం కలిసొచ్చే రోజున వలపై రాద ...

Read more

షాపింగ్‌మాల్ (2010)- నా ప్రాణం నువ్వైపోతే

పల్లవి : నా ప్రాణం నువ్వైపోతే గుండెల్లో కోలాటం నీతోటి బతకడానికే చేస్తున్న పోరాటం నా పాటకు మాటై పలికావే... ఓ... ఎద చప్పుడు చేసే శ్రుతి నీవే ఎండల్లో వెన్నెల తెచ్చావే... ఓ... నిప్పుల్లో వానై వచ్చావే॥ప్రాణం॥ చరణం : 1 నీ పరువాన పూజల్లే కురిపించావే నా మనసును దోచి మాయలు చేసి మురిపించావే నా మదిలోని భావనల అర్థం నువ్వే బుగ్గల్లోన విరిసేటి సిగ్గైనావే నా లోకం చీకటి కోన నువ్వొస్తే వెన్నెల వాన ప్రతిరేయి పున్నమి అనుకోనా చ ...

Read more

ప్రేమిస్తే (2005)- జన్మ నీదేలే మరుజన్మ నీకేలే

పల్లవి : జన్మ నీదేలే మరుజన్మ నీకేలే జతను విడిచావో చితికిపోతానే ప్రియతమా... ప్రణయమా... కుమలకే... ప్రాణమా... అడుగు నీతోనే... ॥ చరణం : 1 కన్నుల బాధను కన్నుల నీరే తెలుపును వలచిన హృదయము తెలుపదులే గడ్డిలో పిచ్చిగ పూసిన పూవులే ఎన్నడు దేవత పూజకు నోచవులే మెరుపుల్లో తీగల మీద మైనా కడుతుందా గూడు మన ప్రేమకు ఓటమి రానేరాదు ప్రతి నదికీ మలుపులు తథ్యం బ్రతుకుల్లో బాధలు నిత్యం ఎద గాయం మాన్పును కాలం సిరివెన్నెల మాత్రం నమ్మి చి ...

Read more
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
Scroll to top