కఫంతో కూడిన దగ్గు విపరీతంగా ఉంటే టీ స్పూన్ తేనెలో చిటికెడు కరక్కాయ పొడి కలిపి తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీనిలో కొంచెం తులసి ఆకుల పొడి కూడా కలిపి తీసుకోవచ్చు.

Clip to Evernote

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
Scroll to top