You Are Here: Home » సినిమా » పాటలు » బాలమురళీకృష్ణ మాకు బాల్యమిత్రుడే

బాలమురళీకృష్ణ మాకు బాల్యమిత్రుడే

చిత్రం : బొంబాయి ప్రియుడు (1996)
రచన : చంద్రబోస్, సంగీతం : కీరవాణి
గానం : ఎస్.పి.బాలు, చిత్ర

పల్లవి : ఆ… ఆ… ఆ…
మగ మదనిసా సగమదనిసా ఆ… ఆ…
ఓహో… హిందోళం బాగుంది
పాడండి పాడండి…
బాలమురళీకృష్ణ మాకు బాల్యమిత్రుడే
ఆశాభోంస్లే అక్షరాలా అత్తకూతురే
గులామలీ అంతటోడు మాకు ఆప్తుడే
ఘంటసాల ఉండేవాడు ఇంటి ముందరే
స్వచ్ఛమైన సంగీతం
ఖచ్చితంగా మా సొంతం
రాగజీవులం నాదబ్రహ్మలం స్వరం పదం

ఇహం పరం కాగా… ఆ… ‘

చరణం : 1
తేనెపాట పాడితే మేను పులకరించదా
వీణపాట పాడితే జాణ పరవశించదా
ఈలపాట పాడితే గాలి తాళమేయదా
జావళీలు పాడితే జాము తెల్లవారదా
భూపాలం పాడితే భూగోళం కూలదా
హిందోళం పాడితే ఆందోళన కలగదా
ఒహొహొ హొహొహో ఓ… ఓ…
కళ్యాణిలా పాడితే కళ్యాణం జరగదా
శ్రీరాగం పాడితే సీమంతం తప్పదా
గులకరాళ్లకేమి తెలుసు చిలక పలుకులు
ఈ గార్దభాలకేమి తెలుసు

గాంధర్వ గానాలు… ఆ… ‘

చరణం : 2
ఆ… ఆ… ఆ… ఆ… ఆ…
సామగదామగ సామగదామగ
షడ్జమంలో పాడితే లోకమంతా ఊగదా
మధ్యమంలో పాడితే మత్తులోన మునగదా
గొంతువిప్పి పాడితే మంత్రముగ్ధులవ్వరా
శ్రోతలంతా బుద్ధిగా వంతపాడకుందురా
ఎలుగెత్తి పాడగా ఆకాశం అందదా
శ్రుతి పెంచి పాడగా పాతాళం పొంగదా
ఒహొహొ హొహొహో ఓ… ఓ…
అలవోకగా పాడగా హరివిల్లే విరియదా
ఇల గొంతుతో పాడగా చిరుజల్లే కురవదా
తేటతెలుగు పాటలమ్మ తోటపువ్వులం
మేము సందేహమంటూ లేని

సంగీత సోదరులం ఆ… ‘

సనిస దానీసా గసనిద మగసా
తారినన్న తారినన్న తారినన్నన
నీ పప్పులుడకవోయ్
నీకు ముప్పు తప్పదోయ్ (2)
నినిస గాస నిసగా సనిదమసా
తారినన్న తారినన్న తారినన్నన

‘పప్పులుడకవోయ్‌’

ససస ససగ సస సాగ ససగ ససాగ
సనిద మగస గమదా
మదనీ దని సాగస నీసని దానిద మగసా
నీసని దనిసా దస నిదనీ
మగ గస సని నిద దమ మగ గస గమ
దమగా నిదమా సనిదమగా
సగాగ సమామ గామగ సగమద మగ
సమామ గదాద మగమదనీ
ససగసా దాని ససమగా సనిస
గగగ ససస నినిని దదద గగసని
మమమ గగగ ససస నినిని మగసని
సమా సగా నిస దనిస
గామగసా సగా నిసా దనిమదనీ సాగసనీ
సామగ సామగ సామగ సామగ
సాగస నీసని దనిసా
సాగస నీసని దానిద మాదమ గమదని సగగా…
మాగమా గసగా గా సని దనిసా
సమగస నిగసని దసనిద మగసని
సాగమదామగ సాగమదామగ (2)
దా మద నీదమ దా మద నీదమ
మాదని సానిద మాదని సానిద
సాగసనీసని సాగసనీసని (2)
సమా… గా సా నీ దా నీ సా…

Clip to Evernote

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
Scroll to top