You Are Here: Home » చిన్నారి (Page 161)

చిన్నారి

అతి గారాబం

ఒక అడవిలో ఓ మర్రిచెట్టుపై కోతుల మూక వుండేది. అందులో ఒక కోతి పిల్ల పనీపాటా లేకుండా ఎప్పుడూ చెట్టుకొమ్మలపై గెంతుతూ మర్రి ఊడలు పట్టి ఊగుతూ రోజంతా కాలం గడిపేది. కోతి పిల్ల అంటే దాని తల్లికి ఎంతో ప్రేమ. పిల్లలను కనడం, పెంచడం తల్లిదండ్రుల బాధ్య తని, పిల్లలను ఏ విధంగానూ కష్టపెట్టకూడదని వారిని సుఖంగా బతక నివ్వాలని అందుకు వారికి కావలసిన సకల సదుపాయాలు కలుగ జేయాలని పదిమందికీ చెప్పుకొచ్చేది. తన పిల్ల ఎక్కడ ఎండలో కంది, ...

Read more

కళాఖండం

సాషస్మిరోన్‌ తల్లికి ఒక్కడే కొడుకు. ‘స్టాక్‌ ఎక్స్చేంజ్‌ న్యూస్‌’ పత్రిక 223వ సంచికలో పాకెట్‌ చుట్టేడు. దాన్ని చంకలో పెట్టుకుని, వంకర ముఖంతో డాక్టర్‌ కోష్లెకోవ్‌ సర్జరీకి వెళ్ళాడు.‘హేయ్‌! నువ్వా! ఎలా ఉంది మనకి? బాగానే ఉందనుకుంటా’ అని సాషని పలకరించాడు డాక్టర్‌గారు.సాష కళ్ళు సగం మూసుకున్నాడు. గుండెమీద చెయ్యి పెట్టుకుని ఆవేశంగా మొదలుపెట్టాడు. ‘డాక్టర్‌గారూ, అమ్మ మిమ్మల్ని మరీ మరీ అడిగినట్టు చెప్పమంది. మీ రు ణం ...

Read more

ఊటబావి

అద్దంలో మనిషిగానన్ను నేను చూసుకోవడం కంటే తెల్లకాగితంపై అక్షరంగా చూసుకోడానికేఅమితంగా యిష్టపడతానుకవిత్వం కలం నుంచి జాలువారడానికిప్రసవవేదన అనుభవించినాఅనంతమైన ఆత్మానందం పొందుతానుతల్లిలా లాలించినాతండ్రిలా దండించినాస్నేహితుడిలా కలుపుకున్నాప్రేయసై పెనవేసుకున్నాఆ ఆనుభూతి పరిమళమంతాఅందంగా అలుకున్న కవిత్వానిదే!దానికి వున్న తత్వానిదే!!కవిత్వం నన్ను చుట్టుకుందోనేనే కవిత్వాన్ని చుట్టుకున్నానో తెలియనిఒక అలౌకికానంద భావపరవశ ...

Read more

మనసు దారి

మబ్బులు కడగని ఆకాశంలామనసు దారిదిగులు, భయము, ఆశ, ఆకాంక్షధూపాల వలల సెగలుపసి ఛాయలో అమాయకపు అరచేతులు చూసుకున్న కన్నీరుఒప్పించాలనుకునిఒప్పుకోలేనిఒప్పీ ఒప్పని ప్రేమవ్రేళ్ళు పాదుకోని లతలా హృదయంనీ అక్షర జలజీవం లేకశిథిలమైంది...సమూలంగా పెకిలించాకఎక్కడ నిలుస్తుంది...భావాలన్నీ పూ సుగంధంలా గాలిలో నిలిచాయి...వ్రేళ్ళు లేని ఆకుల్లా ఆశలు...ఇక వసంతమైనాగ్రీష్మమైనాగుప్పిట్లో నీ సుగంధమే! ...

Read more

కొంప మునిగిపాయ -బత్తిని తిమ్మగురుడు

‘‘ఓ నడిపోడా! నీ కొడుకు ఫోన్‌ చేసినాడు. ఉరికీతా రాలే’’ గట్టిగా కేకేసినాడు తిమ్మన్న. ‘‘ఎంతసేపయ్యా! ఫోను చేసి’’ ఉరికీగా పొయ్యి అడిగి, ఫోను చేతిలోకి తీసుకుంటి. ‘‘బాగున్నావురా పెద్దోడా! బాగా సదువుతున్నావా?’’ ‘‘ఆ... బాగున్నాను. అందరూ బాగున్నారా?’’ అడిగాడు నా కొడుకు పెద్దోడు, హైదరాబాదులో ఇంటర్‌ సదువుకుంటున్న శివరాం గాడు. ‘‘నాయ్నా! నాకు డబ్బు కావల్ల. ఓ ఐదొందల్ని మనియార్డరు జెయ్‌’’ మరోమాట లేకుండ ఫోను పెట్టేసినాడు. ఇ ...

Read more

ఎలా?

ఇక్కడ ఇప్పుడుఓ తడిసిన ఉప్పు బస్తాలా కనిపించకుండా కరిగిపోతూ చెమ్మగిలిన కళ్ళతో పడిఉన్నట్టున్నానా? మీ కేం తెలుసు లోలోపలి మాగాణీలో ఎన్ని పూల వనాలను సాగు చేస్తున్నానోఎన్ని రంగుల పరిమళాలను కలగలిపి అనుభూతుల ఆవిష్కరణకు అగరొత్తుల పొగలా రూపాలు మార్చుకుంటున్నానో పెదవుల మధ్యన పుట్టే కొత్త నక్షత్రాల గుత్తులకువెలుగు వెల్లువ నవుతున్నానో...స్థంభించిన చీకటి ముద్దలా నిస్తేజపు చూపులను గుమ్మరిస్తున్న నా కళ్ళ ప్రపంచాల్లో మీరేం ...

Read more

జర నవ్వండ్రా భాయ్‌ !

ఎవరి వృత్తాల్లో వారేగిరి గీసుకుని కూర్చుంటాంముఖాలు మాడ్చితెగ బిగదీసుకుంటాం!గోడల్ని ఛేదించుకుంటూస్వేచ్ఛను కౌగిలించుకునేందుకుపరుగులు పెట్టండ్రా...జరనవ్వండ్రా భాయ్‌!చేతులు ముడుచుకుంటాంఓ అభినందన కరచాలనంచేసేందుకు!మనసారా నవ్వలేనిరాతిగుండెల్తోమానవీయతా స్పర్శ లేనిజడ పదార్థాల మయ్యాం!జర నవ్వండ్రా భాయ్‌!పసి పాపల్లా నవ్వులు రువ్వండి!జీవితం చిన్నదిరా భాయ్‌నేడున్నాం....రేపు ఉంటామో లేదో తెలీదు ..మమతల పెనవేత కావాలిరాగుండె ...

Read more

మట్టి నాకు మహా స్వప్నం

నేనుమట్టిని కలగంటాఉట్టిమీద గుప్పెడు బువ్వకోసంమట్టిలోని సృష్టి రహస్యాన్నిఇట్టే వెదుకుతాదేశమంటే మట్టిఒక మహా సామ్రాజ్యంమట్టి, మెట్ట, మాగాణిఒకోమారు ఊరు వల్లకాడుకాళ్ళ కింద నేలకదలాడే నీళ్ళుదోసెడు చవిటిపర్రచాటెడు రాళ్ల చెలకఊరి పొలిమేరఒక బండ్ల బాటఒక కాలి బాటపారే పంట కాలువఅన్నీ నాకు కలనిండుకున్న కూటి కుండపగిలిన చిళ్ళ పెంకు దేహంతడారిన నాలుకే కాదుఇప్పుడు దళితుని పాద ధూళిపరమాణువు సాక్షిదోసెడు దుమ్ములో నుండిపిడికెడు మన్ ...

Read more

అసంపూర్ణ సంపూర్ణం

ఎండకి పెట్టిన పెసరకాయల్లా నవ్వింది అన్నపూర్ణ. నల్లటి మొహంలో తెల్లటి పళ్ళు చిత్రంగా కోల్గేట్‌ ఎడ్వర్‌టైజ్‌మెంట్‌లా మెరిసాయి. అమె నవ్వడం - ఫ్లాష్‌లా తన మనసులో ఎప్పుడో పదిహేనేండ్లనాడు జరిగిన సంఘటన మెరవడం ఒకేసారి జరిగాయి! ఇప్పుడా? స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్త ల్లో..! అప్పుడు తనకి పదేళ్ళు! జారిపోయే నిక్కరు పదే పదే రొండు చేతుల్తోనూ ఎగలాక్కుం టూ... మాటి మాటికే ముఖం మీద పడే జత్తు కుడిచేత్తో సవరించుకుంటూ... పిన్నీసు పెట్ట ...

Read more
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
Scroll to top