You Are Here: Home » చిన్నారి » కవితలు (Page 32)

కవితలు

మళ్ళీ కనిపించకేం..

ఎన్నాళ్ళయింది నిన్ను చూచి....మనసుతోనే నిన్ను చూడడం అలవాటు చేసుకున్నాను రెండు మూడు దశాబ్దాల క్రితమే నిన్ను మనసుతో చూస్తోనే కెరటంలా ప్రవహిస్తూ బజార్లో దేనికో తగిలే వాడిని ఆనాటి నీ ముగ్ధ మనోహర చిత్రంవిరగబూసి ఒరిగి పోతూండే నీ నవ్వుతనువంతా తంత్రిని చేసి మీటి రాగమాలాపించిననీ స్వరం అలాగే అలాగే ఇన్నేళ్ళనుంచి పదిలంగా దాచి ఆరాధిస్తున్నానే...మళ్ళీ ఎందుకు కనిపిస్తావ్‌ఎన్నెన్నో సార్లు ఎన్నెన్నో చెప్పాలనుకున్నసమాధెైన స్వ ...

Read more

నేనుండగానే చెప్పు

నాకు చెప్పాలనుకున్నది ఇప్పుడే చెప్పునేనుండగానే చెప్పు నే వెళ్ళిన తరువాత ఎటూ చెబుతావులేఅప్పుడు విననని కాదునే విన్నానని నిన్పు అప్పుడు నమ్మించలేను కదాఇప్పుడెైతే వినకపోయినా నే విన్నానని నిన్ను వంచించగలను కదా చెప్పులేఏదో ఒకటి చెప్పులేనిన్న విన్నాను కదానిమొండికెయ్యనులే ఇప్పుడూ వింటానులే నిన్న వినలేదని ఇవ్వాళా విననని అనుకోవద్దులే నువ్వుచెప్పులే ఏదో ఒకటిఏదో ఒకటి చెప్పులే నువ్వు చెబుతూ చెబుతూ ఉండులే నే పోతూ పోతూ వి ...

Read more

పిట్టలన్నీ ఎగిరిపోయాయి

పిట్లలన్నీ ఎగిరిపోయాయి తలో దిక్కుకీ ఎంసెట్‌ కేసెట్‌ పేల్చిన గన్నుతో-ఒక కొమ్మమీద కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకొని కాలక్షేపాలు చేసి తలో దిక్కుకీ-ఊరు దాటాయియేరు దాటాయిఎగిరెగిరి హద్దులు దాటాయిపగలూ రాత్రి ఇకపుస్తకాలే మైత్రిబోర్డులో బోధకుల రా(గీ)తల్లో విహరిస్తూ బొమ్మరిల్లు హాస్టల్లో నివసిస్తూ-చదువు లేక చదువు రాక చదువుకోకసమస్యలు సందేహాలు సంక్షోభాలుదానికి జవాబుగా పిట్టల పయనంఅడవుల మీదుగా గిరులతో ఒరుసుకుంటూ సాగే మహానది కూ ...

Read more

మాకొక ఊరు కావాలి

ఎక్కడ మేమంతా మనుషులుగా తలెత్తుకుని దేశమంతా దీప ధారులమై రహదారుల్లో ధెైర్యంగా నడవగలమోఎక్కడ కంచెలు లేని - వంచనలు లేని కట్టుబాట్లు లేని - కత్తి పోట్లు లేని - నరహంతకులు లేని మంచి వాళ్ళతో మా ప్రతిభ పంచుకోగలమో!ఎక్కడ మేము ఆత్మ విశ్వాసంతో ఆర్ధిక గౌరవంతో స్వేచ్ఛగా జీవించగలమో ఎక్కడ అంటరానితనం కంటగింపెై మమ్మల్ని వేట కుక్కల్లా వెంటాడి చంపదోఅటువంటి ఊరు కావాలి ఎక్కడ వాల్మీకి రామాయణాలూఎక్కడ భారత భాగవత ఉపనిషత్కథనాలూఅహోరాత్ర ...

Read more

నేచురల్లీ…

ప్లాస్టిక్‌ పువ్వులుండటం స్టేటస్‌ ఇళ్ళలో రోజూ వాటిని చూసీ చూసీ వాళ్ళ నవ్వులూ అలానే‚- ఖరీదెైన దేశ దేశాల వింత వింత వస్తువులుండటం గ్రేట్‌వాటిని కొనీ కొనీ విదేశమై- అల్మారా నిండా అందమైన బొమ్మలుండటం కల్చర్‌ కల్చర్‌ని ఏరుకొచ్చీ ఏరుకొచ్చీ ట్రెడిషన్‌ని మోసుకొచ్చీ మోసుకొచ్చీ మన వాళ్ళు ‘తలాట్టు’ బొమ్మల్లానే- నిత్య హరిత వనాల్లా పనిచేసే వాళ్ళంటే అసహ్యంపల్లెల్లో పువ్వుల్లా బతికేవాళ్ళంటే గిల్టీ ఫీలింగ్‌ సొచ్చెమైన ప్రేమలతో ...

Read more

ఊటబావి

అద్దంలో మనిషిగానన్ను నేను చూసుకోవడం కంటే తెల్లకాగితంపై అక్షరంగా చూసుకోడానికేఅమితంగా యిష్టపడతానుకవిత్వం కలం నుంచి జాలువారడానికిప్రసవవేదన అనుభవించినాఅనంతమైన ఆత్మానందం పొందుతానుతల్లిలా లాలించినాతండ్రిలా దండించినాస్నేహితుడిలా కలుపుకున్నాప్రేయసై పెనవేసుకున్నాఆ ఆనుభూతి పరిమళమంతాఅందంగా అలుకున్న కవిత్వానిదే!దానికి వున్న తత్వానిదే!!కవిత్వం నన్ను చుట్టుకుందోనేనే కవిత్వాన్ని చుట్టుకున్నానో తెలియనిఒక అలౌకికానంద భావపరవశ ...

Read more

మనసు దారి

మబ్బులు కడగని ఆకాశంలామనసు దారిదిగులు, భయము, ఆశ, ఆకాంక్షధూపాల వలల సెగలుపసి ఛాయలో అమాయకపు అరచేతులు చూసుకున్న కన్నీరుఒప్పించాలనుకునిఒప్పుకోలేనిఒప్పీ ఒప్పని ప్రేమవ్రేళ్ళు పాదుకోని లతలా హృదయంనీ అక్షర జలజీవం లేకశిథిలమైంది...సమూలంగా పెకిలించాకఎక్కడ నిలుస్తుంది...భావాలన్నీ పూ సుగంధంలా గాలిలో నిలిచాయి...వ్రేళ్ళు లేని ఆకుల్లా ఆశలు...ఇక వసంతమైనాగ్రీష్మమైనాగుప్పిట్లో నీ సుగంధమే! ...

Read more
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
Scroll to top