You Are Here: Home » సినిమా » పాటలు » అన్‌మోల్ ఘడీ (1946)- ఆజా… ఆజా… ఆజా మేరీ బర్‌బాద్

అన్‌మోల్ ఘడీ (1946)- ఆజా… ఆజా… ఆజా మేరీ బర్‌బాద్

పల్లవి :
ఆజా… ఆజా… ఆజా మేరీ బర్‌బాద్
మొహబ్బత్ కే సహారే (2)
హై కౌన్ జో బిగ్‌డీ హుయీ
తక్ దీర్ సఁవారే
ఆజా…
చరణం : 1
ఆయే భీ న థే ఖుశ్క్
హుయే ఆంఖోఁ మే ఆఁసూ
హాయ్ ఆంఖోఁ మే ఆఁసూ
భీ న థే
నిక్‌లే భీ న థే లుట్ గయే
అర్‌మాన్ బిచారే కౌన్‌

చరణం : 2
అంజామే మొహబ్బత్
హమే మాలూమ్ హై లేకిన్
హమే మాలూమ్ హై లేకిన్

లేతే హైఁ తేరే గమ్ మేఁ
ఉమ్మీదోం కే సహారే కౌన్‌….

చరణం : 3
హా దిల్ కో ఫకత్ తేరీ మొహబ్బత్
కా సహారా
మొహబ్బత్ కా సహారా దిల్ కో
హమ్‌నే ఇసీ ఉమ్మీద్ సే దిన్
అప్‌నే గుజారే
కౌన్‌…ఆజా..

చిత్రం : అన్‌మోల్ ఘడీ (1946)
రచన : తన్వీర్ నక్వీ
సంగీతం : నౌషాద్
గానం : నూర్జహాన్

Clip to Evernote

Leave a Comment

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
Scroll to top